Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym Turbo Serwis Grzegorz Wołk będący właścicielem strony internetowej turboserwis.pl, realizuje swój obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danychTurbo Serwis Grzegorz Wołk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klimasa 4, 50-515, zidentyfikowana nadanymi numerami NIP 8992408635 oraz REGON 932652847.
Cele przetwarzaniawykonanie umowy, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora danych, rozpatrzenie reklamacji, udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
Podstawy prawne przetwarzaniaprzetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Odbiorcy danychpodmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi remarketingu (wyświetlania reklam Administratora danych w serwisach internetowych osób trzecich), podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi IT, w tym hostingu danych i usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące na rzecz Administratora danych usługi telekomunikacyjne.
Prawa związane z przetwarzaniem danychprawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, inne prawa określone w informacji szczegółowej